Výhody dřeva

Zvuková izolace

Moderní konstrukce s dřevěnými okny poskytují vynikající zvukovou izolaci. Profily ze dřeva jehličnatých stromů ve spojení se speciálními skly dosahují optimálních hodnot zvukové izolace ve výši přes 38 dB.

Jsou vhodné dokonce pro použití na letištích. Za takovými okny můžete uvolněně poslouchat klasickou hudbu a pouliční zvuk zůstane venku.

Ochrana proti požáru

Dřevo má jako organický materiál mimořádné vlastnosti v případě požáru. Dlouho si zachovává svou pevnost. Při zuhelnatění povrchu vznikne izolační vrstva a dřevo hoří stále pomaleji do hloubky. Nízký koeficient tepelné vodivosti (dřevo jehličnatých stromů 0,14 W/m2K) je přitom rozhodující.

Okna zasklená protipožárním sklem jsou schopna odolávat šíření ohně až 15 minut (třída požární odolnosti F 90). Toto sklo je velice vhodné dokonce i pro protikouřové zóny.

Při požáru nevznikají dioxiny, furany a kyselina chlorovodíková jako v případě PVC. U dětských pokojů a ložnic je důležité, aby nevznikaly žádné další požární plyny.

Stabilita / Pevnost

Dřevěná eurookna vynikají svou stabilitou i pevností, a to bez ohledu na velikost či tvar výplní. Okenní rámy se působením slunečního záření ohřívají až na 80°C. To není pro dřevěná okna žádný problém (dřevo má nejnižší součinitel délkové roztažnosti ze všech okenních materiálů!). Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken.

Následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti. Tento velice dobrý součinitel délkové roztažnosti dřeva umožňuje díky bezpečné statice neuvěřitelné množství konstrukčních řešení, které oceňují stavebníci a architekti. Okna jsou konec konců oči budovy!

Díky své stabilitě je dřevo materiálem, který rovněž dobře odolává pokusům o vloupání.

Životnost

Materiál, konstrukce a kvalita zpracování jsou zárukou dlouhé životnosti. Žádný jiný materiál neprokazuje svou životnost přesvědčivějším způsobem než dřevo. Ještě dnes se používají okna, kterým je více než 100 let, ačkoli byla tehdy vyrobena dokonalými technologiemi.

Jiné materiály musí svou životnost teprve dokázat. Moderní, ekologické a zdravotně nezávadné barvy neoprýskají a propouští páry. Jejjich odolnost vůči UV záření vždy zaručuje brilantní barevnost.

Údržba / Péče

Údržba dřevěných oken je stejně snadná jako mytí okenních rámů. Podle konkrétních povětrnostních vlivů a odstínu nátěru se provádí jednou za dva roky popř. jednou za pět let. U tmavších nátěrů je odolnost proti UV záření a ostatním vlivům vyšší, a proto není nutno provádět tak často regeneraci nátěru. Tuto může díky moderním a ekologickým vodou ředitelným lakům snadno vykonávat každý. Vzhledem k tomu, že se dřevěná okna elektrostaticky nenabíjejí, nepřitahují nečistoty jako třeba okna vyrobená z PVC. Odpadá časté a nákladné omývání čistícími prostředky. To platí jak pro vnější, tak i pro vnitřní prostory, a to především ve městech a průmyslových aglomeracích se znečistěným ovzduším.

Ke správné údržbě oken ze všech materiálů patří rovněž kontrola kování, těsnění a těsnosti zasklení.

Při dodržení základní údržby Vás dřevěná okna mile překvapí svou dlouhou životností, praktičností, funkčností a potěší svým přirozeným komfortem, jenž Vám může nabídnout pouze čisté dřevo.

Tepelná izolace

Dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolaci. Ta je vyjádřena hodnotou K a tato hodnota činí 1,4 až 1,6 W/m2K. Tyto vynikající hodnoty tepelné izolace dřeva zabraňují rovněž vyzařování chladu okenního rámu a tím i kondenzaci vodních par.

Dotyk přirozeného dřeva, i když je venku chlad, Vás o tom spolehlivě přesvědčí.

Díky své schopnosti nasát vodní páru z okolního vzduchu zajišťuje dřevo příjemné klima v prostoru. Člověk vydá denně dýcháním až 1,5 litru vlhkosti. V případě dřeva nemá plíseň šanci a Vy žijete v příjemném a zdravém prostředí.

Použitím dřeva tedy ušetříte topnou energii a snížíte tak trvalé náklady. Raduje se nejen Vaše peněženka, ale i životní prostředí. Méně topného materiálu totiž znamená méně oxidu uhličitého.