Příklady řešení

Příklady tvarového řešení oken a balkónových dveří

Možnosti zasklení

Možnosti provedení dělících příček zasklení